Normal_china_tempel

Dit jaar viert de Universiteit van Maastricht (UM) haar 40-jarig bestaan. Tijdens dit jubileumjaar organiseert de universiteit verschillende activiteiten, zowel binnen de instelling als in de stad Maastricht. ‘Two Girls on Expedition in China’ is één van die activiteiten, waarbij twee studentes van de universiteit door China reizen. De reis is mogelijk dankzij de steun van het Universiteitsfonds en het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds. Dit meldt UM.

Samantha Jenkins en Angelica Giombini maken in augustus de reis door China. De leidraad voor hun reis is de China Illustrata, een zeventiende-eeuwse verzameling reisverslagen van de jezuïet Athanasius Kircher. Zij krijgen een unieke kans om de huidige gewoonten van de lokale bevolking te vergelijken met de beschrijvingen in de reisverslagen van Kircher. Met dit initiatief wil de Universiteitsbibliotheek (UB) de prachtig geïllustreerde historische reisboeken in haar Bijzondere Collecties onder de aandacht brengen bij een breder publiek.

‘Two girls on Expedition in China’ staat symbool voor de waarden waarvoor de UM staat: kennisvergaring voortbouwend op al eerder opgedane kennis, een internationale oriëntatie met een open blik naar de wereld kijkend en het uitdagen van de student om zich te ontwikkelen.

Tijdens en ook na hun reis houden de twee studenten een blog bij op http://library.maastrichtuniversity.nl/two-girls-in-china. Van de mooiste beelden zullen zij een documentaire maken. Verder staan lezingen, workshops en exposities op het programma.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids