Logo_universiteit_utrecht_logo_smal
De Universiteit Utrecht en Telos hebben samen met dertien organisaties, waaronder de provincie Noord-Brabant, de vijf grote Brabantse steden, de waterschappen, de Brabantse GGD’en en het RIVM een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, de Brabantse Health Deal (BHD). De ambitie van de Health Deal is: ervoor zorgen dat mensen in de toekomst gezond kunnen leven in een gezonde, economische vitale omgeving. Dit meldt de provincie Brabant. 
De vijftien organisaties die de deal vandaag ondertekenden, willen zoveel mogelijk andere
gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en particulieren uitnodigen en betrekken. Mary-Ann Schreurs, wethouder van Eindhoven: “Samenwerken past bij deze tijd. Alleen samen zijn we sterk genoeg om goed in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dat betekent: slim gebruik maken van elkaars kennis en kunde.” Daarbij is het belangrijk om gezondheid en welzijn als uitgangspunt te nemen bij ruimtelijk-economische afwegingen. 
 
De vijftien deelnemende organisaties hebben met elkaar een opstarttraject van twee jaar afgesproken. Ze trekken gezamenlijk 320.000 euro plus de nodige menskracht uit om een visie te vormen. Daarnaast wordt een toolbox ontwikkeld om gezondheidsaspecten te meten en te monitoren. Ook wordt burgerparticipatie en kennisdeling nagestreefd.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids