Logo_uva_amsterdam_universiteit

In juni 2016 heeft de NVAO 18 opleidingen binnen het vakgebied bedrijfskunde, economie en econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) geaccrediteerd door zowel NVAO als AACSB, de branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd. Dit is de eerste accreditatie die op grond van deze samenwerkingsovereenkomst is toegekend. De universiteiten van Groningen, Maastricht en Tilburg zijn dit jaar ook gestart met het voorbereiden van een gezamenlijke accreditatie door NVAO en AACSB. Dit meldt NVAO.

De samenwerking betekende voor de business- en economie-opleidingen van de Universiteit van Amsterdam dat de accreditatieprocedures voor zowel de NVAO als die van AACSB in één keer konden verlopen. Dit zorgt voor meer efficiëntie, minder tijdverlies en minder lasten. 
 
De NVAO wil deze manier van samenwerken uitbreiden met beroepsorganisaties in andere studiegebieden waar sprake is van internationale accreditaties, zoals bestuurskunde, development studies, toerisme en (dier)geneeskunde. NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen: "Dit past bij het sterk internationaliserende hoger onderwijs en geeft hoger onderwijsinstellingen meer mogelijkheden om het internationale karakter van beoordelingen te verstevigen. Dat is alleen maar goed voor het hoger onderwijs en dus ook de studenten. Daarnaast draagt de NVAO op deze wijze concreet en substantieel bij aan het verlagen van de accreditatielasten."
 
De samenwerkingsovereenkomsten tussen accreditatieorganisaties sluiten aan op het Europese Bolognaproces en de internationale afspraken tussen de Europese ministers van Onderwijs voor de internationalisering van het hoger onderwijs. 
 
© Nationale Onderwijsgids