Normal_hoogbegaafd_2

Er is een duidelijke trend in het Nederlandse onderwijs om talent te ontwikkelen. Cognitief talent (hoogbegaafdgeid) leidt niet altijd vanzelf tot de daarbij passende schoolprestaties. Binnen scholen is er behoefte aan expertise op het gebied van hoogbegaafdheid om een optimale signalering en begeleiding te borgen. Daarom wordt er op het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen gestart met de ECHA-opleiding ‘Specialist in Gifted Education/ Specialist Hoogbegaafdheid’. Dat meldt Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. 

Na het volgen van de ECHA-opleiding heeft (of bent) u iemand die binnen de school: een aanspreekpunt vormt voor collega’s over het onderwerp hoogbegaafdheid, een begeleidingstraject of plusklas kan opzetten voor leerlingen die behoefte hebben aan (intellectuele) uitdaging, deel uit maakt van een landelijk netwerk over hoogbegaafdheid, waardoor u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en aan ouders kan laten zien dat er extra expertise en aandacht is voor hoogbegaafde leerlingen binnen uw school.

De ECHA-opleiding wordt georganiseerd door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, verbonden aan de Radboud Universiteit, met medewerking van het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO). Op 5 juli 2016 vindt er vanaf 17.30 uur een informatiebijeenkomst over deze opleiding plaats bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen (campus Radboud Universiteit). 14 september 2016 start weer een nieuwe opleidingsgroep. Meer informatie over de opleiding is hier te vinden.

© Nationale Onderwijsgids