Normal_docent_college_klas_les_studenten

Er zijn maar weinig studenten die bewust of onbewust gebruik hebben gemaakt van het gat in de overgang naar het nieuwe leenstelsel. Hierbij konden zij de oude studiefinanciering behouden door een tussenjaar te nemen. Dit meldt de Telegraaf.

Met ingang van 1 september 2015 is het nieuwe leenstelsel ingegaan. Studenten aan het hbo of de universiteit krijgen niet langer studiefinanciering, maar krijgen een studievoorschot die zij later moeten terugbetalen. Dit brengt fors hogere kosten met zich mee voor de student. De eerstejaarsstudenten van 2014 waren de laatste studenten die nog niet onder het leenstelsel vielen. Nu blijkt dat er een sluiproute kon worden genomen om na 2014 toch nog recht te hebben op de oude basisbeurs. Een student schreef zich in in 2014, en schreef zich vervolgens weer uit omdat hij een tussenjaar wilde. Toen hij terugkwam, claimde hij dat hij nog recht had op de oude regeling studiefinanciering. De rechter gaf hem gelijk. Hiermee bespaarde hij tot wel 14.000 euro. 
 
Volgens het HOP, het persbureau voor het hoger onderwijs, stopte 14,6 procent van alle ingeschreven jongeren voor februari weer met hun opleiding. Dit percentage is zelfs nog iets lager dan de jaren ervoor. Daaruit kan geconcludeerd worden dat slechts weinig studenten dit gat in het leenstelsel ontdekt hebben.
 
© Nationale Onderwijsgids