Logo_bussemaker__jet__foto__lachen__minister_van_onderwijs

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil dat gekeken wordt naar mogelijkheden om de beroepsopleiding tot imam en geestelijk verzorger opnieuw in te voeren. De Vrije Universiteit (VU) en de hogescholen Inholland en Windesheim zijn hierover serieus in gesprek. Dit meldt Trouw.

Er moet opnieuw een imam-opleiding komen, zoals die tot drie jaar geleden ook bestond bij Hogeschool Inholland. De opleiding werd toen geschrapt vanwege de hoge kosten die het met zich meebracht en het kleine aantal studenten dat daadwerkelijk afstudeerden. Volgens Bussemaker blijft de vraag om een goede opleiding bestaan vanuit de gemeenschap. Dit hoeft niet in de vorm van een vierjarige hbo-opleiding te zijn. Een minor of major binnen een bepaalde opleiding zoals pedagogiek kan een optie zijn. “Of andersom: islamitische theologie met daarin een minor op een ander vakgebied."
 
Een bijkomend voordeel van zo'n 'polderimam' kan het tegengaan van radicalisme zijn. De huidige imams in Nederland staan ver van de moslimjongeren af doordat ze vaak slecht Nederlands spreken en zich meer richten op theoretische kennis. Door een eigentijdse imam-opleiding in Nederland kunnen de banden tussen imams en jongeren aangehaald worden.
 
© Nationale Onderwijsgids