Normal_studenten__collegezaal__luisteren__hbo__uni

Veel vluchtelingen kunnen weer studeren in Nederland met behulp van het UAF, een stichting voor vluchteling-studenten. Toch valt een deel van de hoogopgeleide vluchtelingen tussen wal en schip, omdat zij nog geen status hebben gekregen. Diederik Oostdijk van de VU Amsterdam wil deze studenten helpen. Dit meldt BNR.

Oostdijk, hoogleraar Engelse literatuur aan de Amsterdamse Vrije Universiteit (VU), is van mening dat ook vluchteling-studenten die nog geen status hebben, de gelegenheid moet worden geboden om een studie op te pakken. Hij heeft met één asielzoeker afgesproken dat hij zijn colleges bijwoont als toehoorder. Dat betekent dat hij alleen als luisteraar bij de colleges aanwezig mag zijn. Pas als een student een status heeft gekregen, kan gekeken worden naar behaalde studiepunten, het betalen van collegegeld, het gebruik maken van een OV-studentenkaart en andere faciliteiten voor studenten. Oostdijk zegt dat hij al wel een provisorische afspraak met de student gemaakt heeft over het alsnog krijgen van de studiepunten. 
 
Oostdijk hoopt dat andere docenten en universiteiten zijn voorbeeld zullen volgen. Vooralsnog levert één student al stress op over beleid. Oostdijk: "Als je zomaar studenten toevoegt zonder te kijken naar hun achtergrond, leidt dat tot problemen. Want studiepunten betekent ook geld." Daarnaast kijken de universiteiten ook naar elkaar in deze problematiek, wat weer leidt tot een impasse voor de studenten.
 
© Nationale Onderwijsgids