Normal_open_universiteit

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Robert Jan Blomme benoemd tot onbezoldigd hoogleraar Management and Organizations. Deze benoeming bij de faculteit Management, Science & Technology is ingegaan per 1 januari 2016 en heeft een looptijd van vier jaar. Dat meldt de Open Universiteit.

De leerstoel Management and Organizations draagt bij aan de verdere versterking van het onderzoeksprofiel van de faculteit. Blomme zal studenten in de volle breedte begeleiden in hun onderzoek naar de impact van het management op het gedrag van individuele medewerkers, groepen medewerkers en organisaties als geheel en daarmee op de effectiviteit van organisaties. Hierbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de invloed van management op individuele en sociaal psychologische processen die leiden tot bepaalde houdingen en gedragingen, maar ook naar de wisselwerking tussen individuele gedragingen en hoe deze zich ontwikkelen tot patronen en routines.

Blomme is sinds 2008 verbonden als gastprofessor aan de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Daarnaast is hij hoogleraar Organization Behavior aan de Nyenrode Business Universiteit en directeur van het Center for Leadership and Management Development. Zijn onderzoek richt zich op de psychologische, sociologische en institutionele aspecten van gedrag in organisaties. Naast zijn onderzoek doceert hij een breed scala aan cursussen in Organizational Behavior, Organizational Sociology, Organizational Theory and Change Management. Van 2005 tot 2013 was hij Lector HRM en HRD aan de Hotelschool Den Haag.

© Nationale Onderwijsgids