Normal_rss_entry-22905

(ANP) - Als het aan de Tweede Kamer ligt, blijven resultaten van tentamens langer geldig. De studiepunten kunnen dan alleen maar vervallen als de kennis die via de tentamens is opgedaan, aantoonbaar is verouderd. Instellingen moeten bovendien rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student.

De Kamer nam donderdag een motie aan van de PvdA en SP die het kabinet oproept dit te regelen. Nu kunnen universiteiten en hogescholen zelf bepalen dat tentamencijfers na een periode vervallen, vaak na vier jaar. Als een student dan uitloopt met zijn studie, komt hij in problemen met tentamens die eerder tijdens de studie zijn behaald.

PvdA en SP constateren dat onderwijsinstellingen hiervan misbruik maken. Ze willen de levensduur van tentamens opzettelijk kort houden om de studenten te dwingen binnen vier jaar af te studeren. Voor deze periode krijgen studenten namelijk financiering van de overheid.

De motie kreeg ruime steun.