Normal_lezen_studeren_student_bieb_bibliotheek_werk_huiswerk

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft haar goedkeuring verleend aan het plan van de VVD en PvdA voor een experiment met flexibel studeren. De partijen willen studenten meer vrijheid geven om hun opleiding naar eigen inzicht vorm te geven. Tijdens het experiment aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) betalen studenten daarom alleen collegegeld voor de vakken die ze dat jaar volgen in plaats een vast bedrag dat voor iedereen geldt. Dit meldt het AD.

De coalitiepartijen ontwikkelden het plan samen met de universiteit en de landelijke studentenvakbond LSVb. Bij de presentatie van het plan aan de Tweede Kamer reageerde minister Bussemaker positief op het voorstel. Wel wil ze het experiment eerst beperken tot een kleine groep van zo'n duizend studenten.

De VVD en PvdA willen ook de bekostiging van het hoger onderwijs op de schop gooien, maar daarin gaat de minister niet mee. Nu krijgen instellingen nog een vast bedrag per ingeschreven student voor maximaal vier studiejaren. Om beter aan te sluiten op flexibel studeren, willen de partijen dat hogescholen en universiteiten straks geld krijgen per behaald studiepunt van studenten. Het budget dat onderwijsinstellingen daarmee ontvangen blijft hetzelfde maar wordt over meer jaren uitgesmeerd als een student ervoor kiest langer over de studie te doen.

De oppositie had forse kritiek op het plan. Zij vrezen dat de samenhang uit een opleiding verdwijnt als studenten zelf kunnen bepalen welke vakken ze wanneer volgen. De SP, CDA, D66 en SGP vinden het andere bekostigingssysteem bovendien risicovol door de “perverse prikkel” die eronder schuilt. Zo noemt Paul van Meenen van D66 het plan het “summum van rendementsdenken”.

De VVD en PvdA zijn verbaasd over de kritiek. Volgens hen is het plan voor flexibel studeren een wens van de studenten en onderwijsinstellingen zelf. Studenten willen graag meer mogelijkheden om zich naast hun studie te kunnen ontwikkelen. Het huidige systeem is daarvoor te star, vinden de initiatiefnemers.

© Nationale Onderwijsgids