Normal_universiteit_twente_ut__van_arend_jan_

Om te toetsen in hoeverre alcoholverkopers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol (18 jaar) houden, heeft Universiteit Twente in opdracht van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten een nalevingsonderzoek uitgevoerd. Het nalevingsonderzoek maakt deel uit van een regionaal project waarin alcoholmatiging en terugdringen van de startleeftijd bij jongeren centraal staat. Gemeenten, GGD Zuid-Limburg en Mondriaan hebben onder andere een gezamenlijk preventie- en handhavingsplan opgesteld en proberen met een integrale aanpak het alcoholgebruik onder jongeren in goede banen te leiden. Dat meldt gemeente Maastricht.

In totaal hebben de verkopers in 31,3 procent van de gevallen aan de jongeren om hun ID-kaart gevraagd en de uiteindelijke naleving (geen alcohol verkopen aan minderjarigen) bedroeg 21,6 procent. De naleving was het best in supermarkten (56 procent), gevolgd door slijterijen (26 procent), sportkantines (14 procent), cafetaria’s (7 procent) en horeca (6 procent). De cijfers in Zuid-Limburg zijn vergelijkbaar met de landelijke cijfers van begin 2015.

Het doel van het onderzoek was te toetsen in hoeverre de correcte leeftijdgrens bij alcoholverstrekking werd gehanteerd en zodoende te komen tot een nulmeting om de effecten van toekomstig beleid te gaan meten. Universiteit Twente heeft het onderzoek opgezet en uitgevoerd.

De beschikbaarheid van alcohol is een belangrijke voorspeller van alcoholgebruik onder jongeren. Een belangrijke aanbeveling is de leeftijdscontrole. Verstrekkers van alcohol moeten jongeren die jonger lijken te zijn dan 25, om hun ID vragen. Dit moet een automatisme worden. Alleen vragen naar leeftijd leidt bijna altijd tot een foute inschatting. Daarbij is het belangrijk dat zij ook aangeven aan hun klanten dat zij dit doen en dat de jongere dus hun ID bij de hand moeten hebben. De aanbevelingen uit het onderzoek van de Universiteit Twente worden opgenomen in de lokale uitvoeringsprogramma’s van de gemeenten.

© Nationale Onderwijsgids