Normal_bibliotheek__lezen__werken__studeren__bieb__student

De Universiteit van Amsterdam heeft besloten Frank Huysmans nog eens vijf jaar aan te stellen als bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap. Per 1 september zal Huysmans opnieuw benoemd worden. Het curatorium van de leerstoel heeft besloten dat de bijzondere leerstoel nog steeds een goede aanvulling is op de bestaande onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen van de universiteit. Dit meldt Informatie Professional.

Huysmans is sinds 2005 bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap. Hij werkt in principe twee dagen per week aan activiteiten voor deze functie. Daarbij is hij vooral bezig met onderwijs en onderzoek. “Ik verzorg het master-keuzevak 'Innovatie van de publieke informatievoorziening', waarin de vernieuwing binnen de openbare bibliotheeksector wordt bestudeerd te midden van andere informatiediensten die vergelijkbare processen doormaken, zoals archieven en de journalistiek,” vertelt Huysmans. 
 
De hoogleraar wil zich de komende vijf jaar gaan richten op een nieuw onderzoeksproject. Hij hoopt een onderzoek te starten naar het toekomstig functioneren van publieke informatiediensten zoals de openbare bibliotheek. “Aan het nut voor de gemeenschap van een bibliotheek wordt tegenwoordig in gemeenteraden nogal getwijfeld. Ik wil dit vraagstuk van verschillende kanten belichten, politiek-bestuurlijk, sociaal-cultureel en ook economisch en juridisch,” aldus Huysmans.
 
© Nationale Onderwijsgids