Normal_universiteit_maastricht__2_

De Kennis-As Limburg, waarin Universiteit Maastricht (UM), provincie Limburg en andere kennisinstellingen investeren in de kenniseconomie, werpt ook op onderwijsgebied haar vruchten af. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft toestemming verleend aan de UM om in september 2015 te starten met de nieuwe masteropleidingen Biobased Materials en Systeembiologie. Eerder al ontving de UM groen licht dan te starten met het University College Venlo, een brede bacheloropleiding toegespitst op het economisch profiel van de regio Venlo.

De minister heeft haar toestemming gegeven op basis van een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. De doelmatigheidscommissie heeft vastgesteld dat de opleidingen tegemoet komen aan een arbeidsmarktbehoefte, een maatschappelijke en een wetenschappelijke behoefte. De laatste formele stap in het accreditatieproces is de zogenaamde ‘toets nieuwe opleiding’ door de Nederland-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) in de komende maanden.

Met de nieuwe tweejarige opleidingen wordt ingezet op de ontwikkeling van een breed sciences onderwijsprogramma op masterniveau. Dit bouwt voort op het Maastricht Science Programme, een breed georiënteerde natuurwetenschappelijke bacheloropleiding.

Biobased Materials
De opleiding Biobased Materials, die zich zal vestigen in het nieuwe Centre Court op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. De master richt zich op biotechnische en chemische productietechnieken om biologische bouwstenen tot functionele materialen en producten om te vormen. Op dit moment bestaat nog geen opleiding die hier vanuit alle invalshoeken (chemisch, biologisch en fysisch) aandacht aan besteedt. Naar verwachting zullen vanaf 2015 jaarlijks 25 studenten instromen.

Systeembiologie
De masteropleiding Systeembiologie wordt gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus. Systeembiologie is een nieuw interdisciplinair vakgebied waarbij de traditionele biologie en de life sciences wordt gecombineerd met elementen uit de informatica en wiskunde. In Nederland worden nog geen zelfstandige masters op dit terrein aangeboden. De opleiding draagt bij aan een beter begrip van complexe medische aandoeningen en het ontwikkelen van nieuwe (medische) toepassingen. Ook hier wordt de instroom geschat op circa 25 studenten per jaar.

Informatie voor studiekiezers is binnenkort op de website van de UM te vinden. De opleidingsinformatie over het University College Venlo is al beschikbaar.

© Nationale Onderwijsgids