Normal_hbo-opleiding-studie_examen_geslaagd_diploma

(Novum) - Het kabinet komt nog dit najaar met voorstellen om het 'leven lang leren' in het onderwijs te stimuleren. Dat schrijft premier Mark Rutte (VVD) donderdag in antwoord op vragen van PvdA-leider Diederik Samsom. Tijdens de eerste dag van de algemene beschouwingen pleitte die voor een toekomstbestendig onderwijssysteem.

Het huidige stelsel kent volgens Rutte 'nog niet voldoende' mogelijkheden om studie over een langere periode in het leven te spreiden. Daarom wil het kabinet levenslang leren stimuleren door 'flexibel en deeltijdonderwijs'. Met de invoering van het zogenoemde studievoorschot, een leenstelsel voor studenten, wordt het volgens Rutte bovendien gunstiger op latere leeftijd collegegeld te lenen.

Samsom pleitte er woensdag tijdens de eerste dag van de beschouwingen voor het onderwijssysteem aan te passen aan de toekomst. Hij wees erop dat een alleenstaande moeder met kinderen nauwelijks tijd heeft om naast werk en opvoeding te studeren. "Waarom geven we haar niet de kans om in plaats van binnen een of twee jaar, binnen zes jaar een master te halen?"