Normal_geslaagd_afgestudeerd_slagen_diploma

AMSTERDAM - Uit promotieonderzoek van Thijs Bol aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijkt dat de nationale context uitmaakt hoe het opleidingsniveau van een individu wordt gewaardeerd op de arbeidsmarkt. 

In de nationale context van Nederland kennen diploma's bijvoorbeeld een sterkere waarde dan in de Verenigde Staten. Dat komt door de meer specifieke richting van Nederlandse diploma's ten opzichte van de meer algemene Amerikaanse diploma's.

Bol onderscheidt drie redenen voor het grotere succes van hogeropgeleiden op de arbeidsmarkt. De eerste is dat mensen tijdens de opleiding specifieke vaardigheden aanleren die van belang zijn bij een bepaald werkveld. Ten tweede is opleidingsniveau een signaal, waarbij mensen met een hogere opleiding een beter signaal uitzenden en dus een betere positie op de arbeidsmarkt verkrijgen. De derde reden is dat het diploma een methode van sociale uitsluiting is.

Deze laatste is vooral in een meritocratische maatschappij onwenselijk. Daarin worden mensen beloond naar wat zij kunnen, wat gemeten wordt aan de hand van diploma's. In Europese landen wordt met het idee van het versterken van de economie, vaak gepoogd zoveel mogelijk mensen een zo hoog mogelijk diploma te laten behalen. Volgens Bol zal dit weinig invloed hebben op de inkomensverdeling, omdat de waarde van onderwijs door de stijging zal afnemen.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem