Normal_euro_geld_betalen__10_

DEN HAAG - Volgens cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) stijgen de lonen van hoger opgeleiden nog steeds, vanwege een tekort aan werknemers met een dergelijk niveau. Dat meldt het Hoger Onderwijs Persbureau.

Mbo'ers hebben het daarentegen steeds moeilijker de afgelopen tijd. "Routinematig werk dat is gebaseerd op regels en instructies, kan veel efficiënter en foutloos door computers worden uitgevoerd", noemt CPB-onderzoeker Bas ter Weel als reden daarvoor.

Een van de redenen dat hoger opgeleiden het zo goed doen is volgens de onderzoeker mogelijk dat hoger opgeleiden ook werk onder hun niveau accepteren. Hij geeft beleidsmakers daarom het advies meer te investeren in onderwijs, zodat het aandeel van mensen met een goede opleiding groeit.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem