Normal_800px-operator_at_microscope_microscope_medisch_onderzoek_laboratorium_wiki_-c_

UTRECHT – In het najaar van 2013 zal een Gemeenschappelijk Milieulaboratorium (GML) in gebruik worden genomen op het Utrecht Science Park, zo meldt DeStadUtrecht. In dit nieuwe laboratorium gaan de Universiteit Utrecht, TNO en Deltares samen onderzoek doen naar de invloed van menselijke activiteiten op klimaat, lucht, water en bodem.

Het nieuwe laboratorium biedt plaats aan zo’n 90 onderzoekers, analisten en technici die zich niet alleen met onderzoek bezighouden, maar ook ondersteuning zullen bieden aan en samenwerken in een kenniscluster met ongeveer 1200 medewerkers van de Universiteit Utrecht.

Met de komst van het GML zal extra aandacht worden besteed aan het duurzaamheidsonderzoek. Het heeft tot gevolg dat steeds meer bedrijven en instellingen op het gebied van duurzaamheid en life sciences zich vestigen op het Utrecht Science Park.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen