Normal_wetenschap_technologie_jochie_met_haar_omhoog

MAASTRICHT - Hoe interesseer je kinderen op de basisschool voor wetenschap en onderzoek? Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid van kinderen? Hoe zorg je voor extra uitdagingen in het onderwijs voor hoog- en meer begaafde kinderen? Deze en vele andere vragen staan centraal bij het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Maastricht (UM).

In het voorjaar 2012 heeft prof. Bert Smeets, bijzonder hoogleraar Genoomanalyse verbonden aan de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de UM, samen met het Wetenschapsknooppunt en de Maastrichtse basisschoolstichting Mosa Lira het thema Genetica centraal gezet via een onconventionele benadering.

De achterliggende gedachte was dat kennis van genetica en de eigen genetische basis een belangrijke rol gaat spelen in het leven van ieder kind. Om deze kennis te vergaren, actueel te houden en effectief te verspreiden is samen met kinderen van de bovenschoolse plusgroep van Mosa Lira een kennisnetwerk opgezet. Belangrijk is dat het netwerk vooral wordt gevoed door de kinderen zelf. Daarom hebben de kinderen ook een college op de universiteit gevolgd, zelf proefjes in het laboratorium gedaan en eigen projecten opgezet en uitgevoerd.

Op donderdag 21 juni (aanvang 18.45 uur in de Aula Minderbroedersberg 4-6) vindt de feestelijke afsluiting van het project plaats. De kinderen zullen korte spreekbeurten houden over hun onderzoeksprojecten, inclusief het tonen van zelfgemaakte filmpjes en een “Genetica quiz”. Tot slot zal het door de kinderen opgezette kennisnetwerk live gaan.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen