Normal_lintje_ridder_koninklijke_onderscheiding

ENSCHEDE - Op 14 juni is prof. dr. ir. Olaf Fisscher, hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek, koninklijk onderscheiden tijdens zijn afscheid bij de Universiteit Twente. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau door Peter den Oudsten, de burgemeester van Enschede. Fisscher werkt sinds 1989 aan de Universiteit Twente. Bij de plechtigheid was ook prof. mr. Pieter van Vollenhoven aanwezig.

Op 14 juni nam Fisscher afscheid van de Universiteit Twente. Na presentaties van diverse collega-onderzoekers hield Fisscher zijn afscheidsrede, getiteld ‘Integriteit en Innovatie’. Volgens Fisscher horen innovatie en integriteit bij elkaar. Ze vereisen een organisatie die openheid en transparantie biedt, ruimte voor interactie, en een balans die wordt geborgd door de aanwezigheid van een, al of niet, virtuele derde. Fisscher gaat zich in de toekomst verder inzetten voor de thema’s integriteit en innovatie, in de vorm van de ‘Senior Academy’ die hij samen met collega’s heeft opgezet.

Na afloop van zijn rede werd Fisscher door burgemeester den Oudsten benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Vol trots nam hij deze onderscheiding in ontvangst. De komst van de heer Van Vollenhoven maakte de plechtigheid extra bijzonder. Van Vollenhoven is hoogleraar risicomanagement aan de Universiteit Twente. Fisscher en van Vollenhoven hebben nauw samengewerkt in de totstandkoming van het kenniscentrum ‘risk & safetymanagement’ aan de Universiteit Twente, dat op 17 september wordt geopend.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen