Normal_happy-black-student-and-her-friends-talking-while-2024-01-26-03-07-39-utc

Terwijl scholen en leraren in Zuidoost-Brabant hard werken om zich open te stellen voor nieuwkomers, blijft de vraag: waar halen we honderden extra docenten vandaan? De regio bereidt zich voor op een aanzienlijke bevolkingsgroei door de Brainportontwikkeling, maar dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor het onderwijs. Dit meldt het Eindhovens Dagblad.

Onderwijsbestuurder Hilbert de Vries heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gewezen op de gevolgen van de groei voor het speciaal onderwijs. Inmiddels ziet hij meer betrokkenheid en inzet van de Eindhovense onderwijswethouders en hun collega's in de regio. Samen met onderwijsinstellingen en kinderopvangbedrijven is een regionale werkgroep opgericht. “Er gebeuren nu hele grote stappen, en er is veel beweging,” aldus De Vries. Ook ASML is betrokken en neemt zijn verantwoordelijkheid in deze regiegroep.

Grote vraag naar extra onderwijsvoorzieningen

Gemeenten en schoolbestuurders voeren gezamenlijk lobbywerk in Den Haag. Met de verwachte toestroom van nieuwe gezinnen door bedrijven zoals ASML, worden er in de komende tien jaar minstens achtduizend extra kinderen in de regio verwacht. Dit betekent dat er een dringende behoefte is aan nieuwe schoolgebouwen en extra docenten. Er is inmiddels een toezegging van 2,5 miljard euro voor investeringen in Zuidoost-Brabant, waarvan een deel naar onderwijs zal gaan.

Aanpassing van lesprogramma's en nascholing

De groei van het aantal nieuwkomers vereist nieuwe vaardigheden van docenten. Taalproblemen mogen niet de reden zijn dat kinderen in het speciaal onderwijs terechtkomen. Daarom is een breed nascholingsprogramma opgezet door lerarenopleidingen zoals Pabo, de Kempel en Fontys. Omnia Jeugdzorg biedt trainingen om docenten bewust te maken van cultuurverschillen. Scholen breiden hun lesprogramma's uit met meer aandacht voor burgerschap.

Tekorten in het onderwijs

Het lerarentekort, dat voorheen vooral in de Randstad een probleem was, wordt nu ook in Zuidoost-Brabant steeds nijpender. Eind vorig jaar stonden er ruim 350 vacatures open voor onderwijsberoepen in de regio. Ook kinderopvangorganisaties hebben moeite om voldoende personeel te vinden. Ondanks de uitdagingen biedt de Brainportgroei ook kansen, denkt De Vries. “Driekwart van de partners van kenniswerkers die hier komen, werkt nu niet. Een deel van hen zou in het onderwijs of de kinderopvang kunnen worden ingezet.”

Buitenlandse docenten sneller inzetten

De huidige regelgeving maakt het moeilijk voor buitenlandse docenten om hier snel aan de slag te gaan. Het proces om in Nederland bevoegd te worden, kost veel tijd en geld. De Vries wijst op de Oekraïense docenten die vanaf dag één mochten lesgeven als voorbeeld van hoe het sneller kan. “Het ministerie van Onderwijs en Wetenschap staat open voor onze lobby om deze processen te versnellen, maar dat is niet morgen geregeld.”

Kansen voor scholen in de Kempen

De Vries ziet ook mogelijkheden voor scholen in de Kempen, waar veel basisscholen onder de opheffingsnorm zitten door een tekort aan leerlingen. “Als de Brainportregio daar veel woningen bijbouwt, komen er weer gezinnen en dus kinderen bij. Dit kan ervoor zorgen dat scholen in dorpen openblijven die anders door vergrijzing zouden moeten sluiten.”

De uitdagingen zijn groot, maar de betrokken partijen zijn vastberaden om oplossingen te vinden en het onderwijs in Zuidoost-Brabant klaar te maken voor de toekomst.