Normal_shelf-3290109_1280

Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Lochem krijgen een nieuw onderkomen. Na enige tijd van onzekerheid, doordat eigenaar Pactum de huur heeft opgezegd van het schoolgebouw aan de Ampsenseweg, is besloten dat de leerlingen vanaf eind 2025 terecht kunnen in het Suringarcollege in Eefde. De gemeente Lochem investeert miljoenen euro's in deze verhuizing. Dit meldt de Stentor.

Het huidige schoolgebouw aan de Ampsenseweg moet later dit jaar worden verlaten. Daarom begon de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland (SOTOG) eerder dit jaar een intensieve zoektocht naar een nieuwe locatie voor de 28 leerlingen. Volgens Nadine Kolkman, woordvoerder van de gemeente Lochem, is de huur voor de huidige locatie per 31 december opgezegd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt waarschijnlijk de nieuwe eigenaar van het terrein, met plannen om er asielzoekers te huisvesten.

Kwetsbaar leerproces

Voor leerlingen, ouders en docenten die vrezen voor een onderbreking in het leerproces, werd het Suringarcollege aan de Mettrayweg in Eefde als de meest geschikte locatie gezien. Om het bestaande schoolgebouw uit te breiden en geschikt te maken voor het VSO, stelt de gemeente Lochem een krediet van ruim 2,6 miljoen euro beschikbaar. Deze investering is noodzakelijk om aanpassingen te doen aan het gebouw, zodat de kinderen een passende leeromgeving krijgen.

Tijdelijke huisvesting

De gemeente zoekt nog naar een tijdelijke huisvesting voor de periode tot de nieuwe locatie in Eefde gereed is. Kolkman geeft aan dat het belangrijk is om snel duidelijkheid te krijgen over een definitieve oplossing en dat er wordt gestreefd naar een tijdelijke oplossing voor het einde van het jaar.

Vervoer geregeld

Hoewel de verhuizing naar Eefde extra reistijd kan betekenen voor de leerlingen, zal de gemeente zorgen voor het vervoer. "Gemeenten hebben de verplichting om te zorgen voor vervoer van deze leerlingen," aldus Kolkman. Dit betekent dat leerlingen uit de wijde omgeving zich geen zorgen hoeven te maken over hun dagelijkse reis naar school.

De verwachting is dat de VSO-leerlingen uit Lochem eind 2025 hun intrek nemen in het nieuwe schoolgebouw in Eefde, waarmee een langdurige periode van onzekerheid tot een einde komt.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer