Normal_pexels-pixabay-159774

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul heeft gisteren per brief gereageerd op het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met betrekking tot een burgerbrief over problemen met aangepast schoolmeubilair. Dit meldt de Rijksoverheid.

Burgerbrief door ouders van dochter op speciaal onderwijs

De burgerbrief werd in september al door de ouders van een dochter, die deelneemt aan het speciaal onderwijs, verzonden. Zij liepen tegen diverse problemen aan met het aanvragen van aangepast schoolmeubilair. Zo zouden de ouders enorm veel instanties hebben moeten benaderen om überhaupt een aanvraag tot aangepast meubilair in te dienen. Daarnaast hebben zij enorm lang moeten wachten op antwoord en actie van de betreffende instanties. 

Moeilijk tot geen contact met OCW

De ouders zouden hun problemen al eerder hebben willen bespreken met het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Telefonisch krijgen zij echter te horen dat het Ministerie op dergelijke problematiek enkel schriftelijk reageert. Paul geeft in haar brief echter aan dat het OCW juist in gesprek gaat met mensen die tegen bepaalde problemen aanlopen.

Stoel mag mee naar speciaal voortgezet onderwijs

Officieel is het zo dat het aangepaste schoolmeubilair eigendom wordt van de school, aangezien zij hiervoor de financiële middelen voor moeten verschaffen. In dit geval is echter in overleg met de school en het samenwerkingsverband besloten dat de leerlinge de stoel mag meenemen naar het speciaal voortgezet onderwijs. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan krijgt de leerlinge voorrang op het verkrijgen van nieuw, aangepast schoolmeubilair. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer