Nieuw cao-akkoord voor primair onderwijs ondertekend

De leden van de Academie & Vakvereniging Schoolleiders (AVS) en de andere vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 12 september jl. was gesloten. Dat meldt de AVS.

Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen door deze nieuwe cao een loonstijging van 10 procent vanaf 1 juli 2023. In november ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering bedraagt op basis van een voltijds dienstverband 1.000 euro voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5. Voor de werknemers in de salarisschalen 6 tot en met 9 ontvangen 600 euro. De overige werknemers ontvangen 350 euro.

Nieuwe cao-teksten 

Op dit moment is men nog hard aan het werk met de nieuwe cao-teksten. Deze teksten komen zo snel mogelijk beschikbaar.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk