Normal_rear-view-of-mature-teacher-talking-to-his-student-2023-02-02-18-52-35-utc

Op maandag 2 oktober ondertekenen Haagse hogescholen en mboRijnland een intentieverklaring voor inclusief onderwijs. Vertegenwoordigers van De Haagse Hogeschool, mboRijnland, Hotelschool The Hague en Hogeschool der Kunsten Den Haag zijn hierbij aanwezig. De scholen komen samen op een speciale bijeenkomst van De Haagse Hogeschool die in het teken staat van inclusief onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Week van Toegankelijkheid, die van 2  tot en met 7 oktober plaatsvindt. Dit meldt ECIO.

De dag erna ondertekenen ook Amsterdamse hogescholen en ROC van Amsterdam-Flevoland een intentieverklaring voor inclusief onderwijs. Hier komen vertegenwoordigers van de Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam-Flevoland, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool IPABO de verklaring ondertekenen. De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben de verklaring al eerder ondertekend.
 
Ruim een derde van studenten in het hoger onderwijs volgt een opleiding met een mentale of fysieke beperking. Hiervan wordt 39 procent belemmerd in hun studie. Ook in het mbo geeft één op de drie studenten aan te studeren met een beperking, leerprobleem of blijvende ziekte.

Verenigde Naties

Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag voor mensen met een handicap omarmd. Hiermee zijn we als Nederland verplicht om ervoor te zorgen dat studenten met een beperking op gelijke voet kunnen deelnemen aan het onderwijs als studenten zonder beperking. Dit verdrag roept op tot inclusief onderwijs.
 
Om te laten zien dat hogescholen en universiteiten hier gehoor aan geven kunnen zij een speciale intentieverklaring ondertekenen. Deze verklaring is opgesteld door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Op 2 oktober laten de Haagse scholen en mboRijnland zien dat zij zich committeren aan het VN-verdrag en hier werk van maken voor hun studenten.
 
Alle ondertekenaars krijgen toegang tot een landelijke werkgroep waarin onderwijsinstellingen ervaringen kunnen delen. ECIO ondersteunt alle ondertekenaars met kennis over implementatie van het verdrag, zodat de ondertekening in praktijk wordt gebracht. 
 
ECIO voert samen met de onderwijsminister Robbert Dijkgraaf campagne voor complete commitment van alle hogescholen en universiteiten. Inmiddels hebben twaalf universiteiten, vijftien hogescholen en zes mbo-scholen het verdrag ondertekend.
 
Door: Nationale Onderwijsgids