Nadat stuk beton loskwam op een school wil De Jonge alle scholen onderzoeken

Minister Hugo de Jonge roept gemeentebesturen op om goed te onderzoeken of er scholen in hun gemeente zijn waarbij de vloer van een hogere etage wellicht kan loskomen. In mei gebeurde dit namelijk op een basisschool in Rotterdam-IJsselmonde. Daar kwam een stuk beton los van de vloer en viel in een klaslokaal een etage lager. In het lokaal waren alleen een leerling en een leraar aanwezig, de rest van de klas was schoolzwemmen. Er raakte niemand gewond. Dat meldt Rijnmond. 

De Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er op meerdere plekken in het gebouw delen van de vloer los zaten. Na een onderzoek samen met TNO bleek dat er bij twee andere scholen in Rotterdam ook sprake was van loszittende vloeren.

MuWi-systeem 

Bij de onderzochte scholen in Rotterdam gaat het om scholen waarbij gebouwd is met het MuWi-systeem. De vloer bestaat dan uit allerlei betonnen balkjes, en daar worden dan weer andere lichtgewicht betonnen blokken op geplaatst als opvulling. 

Uit het onderwijs blijkt dat er enkele honderden scholen zijn die gebouwd zijn via dat MuWi-systeem. “Mocht dat het geval zijn dan heb ik de colleges verzocht de eigenaren van de scholen te informeren over de mogelijke schade en te verzoeken hier onderzoek naar te doen gedurende de aankomende zomervakantie”, schrijft De Jonge aan de Kamer. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk