'Jong beginnen aan seksuele vorming kan slachtofferschap voorkomen'

Van jongs af aan leren over je lijf, relaties, liefde en seksualiteit. Dat is wat het expertisecentrum Rutgers voor ogen heeft en deze week extra in de spotlights zet met de jaarlijkse ‘Week van de Lentekriebels’. Vanuit een positieve boodschap kinderen leren aangeven wat hun eigen wensen en grenzen zijn en de grenzen van anderen te respecteren door er met elkaar over te praten in de klas. Dat meldt Fonds Slachtofferhulp. 

Fonds Slachtofferhulp steunt die aanpak van harte. Temeer omdat we in de praktijk zien hoe essentieel positieve seksuele vorming op jonge leeftijd kan zijn. Concreet kan dit namelijk bijdragen aan het voorkomen van seksueel geweld. En dat is in onze samenleving nog steeds een wijdverspreid en hardnekkig probleem waarvan de gevolgen enorm zijn. Dat wordt ook bevestigd door onze meerjarige VICTIMS-studie waaruit blijkt dat veel slachtoffers van seksueel geweld kampen met een diversiteit aan problemen. Hierbij gaat het niet alleen om psychische klachten, maar ook om een gebrek aan sociale steun en lichamelijke en financiële problemen.

(On)gewenst gedrag 

Aandacht voor weerbaarheid, relaties en seksualiteit op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen en jongeren juichen we dan ook van harte toe. Dat is ook precies de drijfveer van ons jongerenplatform WTFFF?! over (online) seksueel misbruik. We moedigen jongeren aan met elkaar het gesprek aan te gaan over wat (on)gewenst gedrag is, eigen ervaring te delen en hulp te zoeken wanneer je kampt met de gevolgen van een misbruikervaring. Het helpt enorm als jongeren dan al vanaf jonge leeftijd hebben geleerd dat het heel normaal is om open te zijn over seksualiteit en relaties en ze hier op school én thuis over durven te praten.

Lesmateriaal uit zijn context getrokken 

Nepnieuws en desinformatie wat op social media circuleert waarbij het lesmateriaal uit zijn context werd getrokken, mogen de belangrijke én positieve boodschap van de Week van de Lentekriebels niet overschaduwen. Laten we daar met elkaar voor waken en ons juist nu laten inspireren om ook eens zelf aan de keukentafel met kinderen op een luchtige manier het gesprek aan te gaan over relaties en seksualiteit.

Door: Nationale Onderwijsgids