Als taxibus vanwege staking niet komt dan is verzuim geoorloofd

Een leerling die te laat of helemaal niet op school komt omdat het leerlingenvervoer niet rijdt, mag geen bezoek krijgen van de leerplichtambtenaar. Dat was het antwoord van onderwijsminister Dennis Wiersma op Kamervragen. Dat meldt VOS/ABB. 

DENK-Kamerlid Stephan van Baarle trok namelijk aan de bel naar aanleiding van een bericht dat hij had gelezen bij RTV Utrecht. In dat bericht zegt een ouder de school van zijn kind het zou melden aan de leerplichtambtenaar als het aantal verzuimuren zou toenemen. Het verzuim was puur en alleen het gevolg van de problemen die spelen in het leerlingenvervoer.

Leerplichtambtenaar 

Van Baarle wilde daarom van minister Wiersma weten of leerlingen die vanwege de problemen met het leerlingenvervoer niet naar school kunnen komen ook echt bezoek krijgen van de leerplichtambtenaar. Minister Wiersma heeft hiervoor navraag gedaan bij de Kinderombudsman en Ouders & Onderwijs, en kwam tot de conclusie dat dit nog helemaal niet gaande is.

Bureau HALT 

Wiersma zegt wel dat hij het zeer onacceptabel vindt als er wel leerplichtambtenaren op de stoep zouden staan en dreigen met een proces-verbaal bij Bureau HALT. Zeker bij kinderen die niet naar school kunnen komen vanwege de crisis in het leerlingenvervoer, terwijl ze er anders wel gewoon zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk