Kwetsbare jongeren in de samenleving meer geraakt door coronapandemie

Sommige kwetsbare groepen zijn meer geraakt door de coronapandemie dan minder kwetsbare groepen. Denk hierbij aan jongeren (tot 24 jaar) met lichamelijke of mentale problemen of uit gezinnen met een laag inkomen. Dat bevestigt onderzoek van het Nivel naar de gevolgen voor de gezondheid van groepen waarvan een verhoogde kwetsbaarheid werd verwacht. Dat meldt het RIVM.

Het onderzoek laat zien dat risicofactoren op mentale en fysieke problemen door corona wel degelijk een rol spelen. Zo komen jonge vrouwen vaker bij de huisarts met psychische klachten en angstklachten dan jonge mannen. Ditzelfde geldt voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Daarnaast blijkt dat jongeren met een migratie-achtergrond vaker bij de huisarts komen met sociale problemen, hoesten en moeheid. Ook hebben jongeren met bestaande psychische problemen vaker benauwdheidsklachten. Bij jongeren met bestaande lichamelijke problemen komt dit minder vaak voor.

Lichamelijke en mentale gezondheid 

Beperkte toegang tot de huisarts en zorgmijding zorgden voor een lager zorggebruik in 2020 ten opzichte van 2019. Hoewel deze afname zorgt voor een beperkt beeld van de ervaren gezondheidsproblemen van jongeren tijdens het eerste coronajaar, geven de resultaten inzicht in de impact van de pandemie op de lichamelijke en mentale gezondheid. Voor dit onderzoek maakte het Nivel gebruik van huisartsengegevens en data van het CBS.

Gevolgen COVID-19 op de gezondheid 

De coronapandemie veroorzaakte een crisis die lang duurt. Over de gevolgen van langzame, langlopende crises is nog weinig bekend. Het Netwerk GOR verzamelt hier in 5 jaar meer kennis over met de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierin wordt informatie per kwartaal en ook per jaar verzameld. Dit onderzoek is het eerste jaarlijkse onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 op de gezondheid. De inzichten uit de onderzoeken helpen beleidsmakers bij het nemen van effectieve maatregelen bij deze en volgende, soortgelijke crises.

Door: Nationale Onderwijsgids