Normal_expositie_eindexamenleerlingen_marianum_in_groenlo

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) worden vervangen door één nieuwe wet: de WVO 2020. Deze wet wordt op 1 augustus 2022 van kracht. Inhoudelijk verandert er niets, wel is de wet beter leesbaar gemaakt en is de indeling van de hoofdstukken overzichtelijker. Dit meldt Rijksoverheid.  

Alle besluiten die gebaseerd zijn op de WVO worden samengevoegd in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Voorbeelden zijn het Eindexamenbesluit VO en het Inrichtingsbesluit.
Alle hoofdregels voor het voortgezet onderwijs zijn voortaan gemakkelijker te vinden, doordat ze straks in één besluit en één wet staan.

Geen inhoudelijke gevolgen voor scholen

Voor scholen zijn er geen inhoudelijke gevolgen, want aan de inhoud van de wet en het besluit verandert inhoudelijk niets. Hooguit zullen de schoolgids en de website moeten worden aangepast, als ze verwijzen naar de oude regels.

Om voor 1 augustus 2022 alvast die verwijzingen aan te kunnen passen, kunnen scholen gebruik maken van de transponeringstabel.

De nieuwe tekst van de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO2020 is vanaf 1 augustus 2022 te vinden op www.wetten.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids