Onderwijsminister Dennis Wiersma: scholier mag naar open dag, maar alleen

Leerlingen die in groep 8 zitten, mogen straks naar open dagen van middelbare scholen, heeft onderwijsminister Dennis Wiersma gezegd in de Tweede Kamer. Maar ze moeten in de meeste gevallen wel alleen: volwassenen mogen in principe niet mee de school in. "Er gelden strikte aanvullende richtlijnen" wegens het coronavirus, waarschuwt de bewindsman.

Die komen erop neer dat "informatiedeling centraal moet staan" bij de fysieke activiteiten. Daarnaast wordt er wel "dringend geadviseerd" activiteiten ook online aan te bieden als dat mogelijk is.

Uitzonderingen 

Bij praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, VMBO BB (basisberoepsgerichte leerweg) en KB (kaderberoepsgerichte leerweg) mag er wel één ouder of verzorger mee per aspirant-leerling.

Open dagen

Open dagen worden meestal in het begin van het jaar gehouden, maar corona noopte middelbare scholen al vaker tot aanpassing. Toch zijn fysieke activiteiten "mogelijk én belangrijk", aldus Wiersma.

Door: ANP