Jantje Beton en het Gehandicapte Kind maken 250 speelplekken toegankelijk

Gehandicapte kinderen kampen tijdens de coronacrisis meer dan ooit met eenzaamheid, isolement en andere mentale problemen. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op speelplekken, zitten kinderen met een handicap eenzaam thuis. Speelplekken zijn meestal niet voor hen toegankelijk. Daar gaat nu verandering in komen. Jantje Beton en het Gehandicapte kind gaan in iedere gemeente een speelplek mogelijk maken voor kinderen met én zonder handicap. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten en samen spelen. Dit meldt het Gehandicapte Kind.

Dankzij een gift van 2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kan het SamenSpeelFonds nu een vliegende start maken met het ondersteunen van 250 toegankelijke speelplekken. Vanuit het fonds worden dit jaar al meerdere speelplekken toegankelijk gemaakt. 

Eenzaamheid onder kinderen

Tijdens de coronacrisis kampen kinderen meer dan ooit met eenzaamheid, isolement en andere mentale problemen. Dit geldt vooral voor kinderen met een handicap. Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van de kinderen die speciaal onderwijs volgen géén vriendje in de buurt heeft. Want de meeste speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. Ze komen niet voorbij het toegangshek, de paden zijn voor hen niet begaanbaar, en veel speeltoestellen zijn voor hen ongeschikt. Ze voelen zich er vaak ook niet welkom doordat andere kinderen niet met hen willen spelen, want onbekend maakt onbemind. Dit gevoel van buitensluiting en eenzaamheid dragen zij de rest van hun leven met zich mee.

In elke gemeente een samenspeelplek

In circa 100 van de 352 gemeenten is een toegankelijke speelplek. Om ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap over vijf jaar in alle gemeenten in Nederland kunnen meespelen, moet er in nog ruim 250 gemeenten een speelplek worden aangepast of gebouwd. Daarvoor is een bedrag van 15 miljoen euro nodig. De Nationale Postcode Loterij steunt dankzij haar deelnemers als eerste partner dit project met een gift van 2 miljoen euro. Daarmee kunnen al dit jaar de eerste speelplekken geholpen worden om toegankelijk te worden voor kinderen met een handicap. Voor het resterende bedrag zal het SamenSpeelFonds komende maanden steun vragen van andere fondsen en donateurs die samen spelen een warm hart toedragen.

Door: Nationale Onderwijsgids