Speciaal onderwijs Twente blijft dicht: 'Fysieke lessen zijn nu onverantwoord'

De scholen voor speciaal onderwijs in Twente blijven dicht, hoewel ze officieel weer open mogen. De besturen vinden het onverantwoord om nu weer fysiek les te gaan geven, terwijl de Britse coronavariant in opmars is. Dit meldt Tubantia.

De scholen noemen het een dilemma: juist leerlingen in het speciaal onderwijs zijn gebaat bij de rust, regelmaat en houvast die de schooldag hen biedt. Toch durven ze het niet aan om weer fysiek les te geven. Juist in Twente is het aantal besmettingen nu al hoog te noemen en de verwachting is dat dit door de Britse coronavariant nog verder op gaat lopen. 
 
De sluiting geldt in ieder geval voor de scholen die vallen onder de onderwijsstichtingen Attendiz en Sotog. Deze leerlingen krijgen zo veel mogelijk online les. In totaal gaan zo’n 350 tot 400 op verschillende locaties naar de noodopvang, in groepjes van 4 tot 5 leerlingen. 
 
De meeste ouders hebben begripvol gereageerd op het besluit om de scholen dicht te houden. De scholen signaleren echter ook dat sommige ouders het er moeilijk mee hebben en tegen grenzen aanlopen. De scholen bekijken de situatie per week: “Mocht blijken dat het weer veilig is om onderwijs op locatie aan te bieden, dan zullen we dat natuurlijk direct doen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids