Meer kansen voor jongeren met beperking door maatschappelijke diensttijd

Het vinden van een stageplek of baan is vaak lastig voor jongeren met een lichamelijke of psychische beperking, of een langdurige ziekte. Hier hopen ECIO, Loopbaangroep, Incluvisie en Regioplan verandering in te brengen met het tweejarige project Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen (MDTL). Dit meldt ECIO.

In Nederland zijn er 120.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een lichamelijke of psychische beperking of een langdurige ziekte. Potentiële werkgevers hebben vaak een verkeerd beeld van jongeren met een beperking, namelijk dat deze mensen niet net zo goed zouden kunnen presteren als mensen zonder een beperking. Daardoor kunnen veel jongeren met een beperking moeilijk aan een baan of een stageplek komen. Het maatschappelijke diensttijdproject moet hierbij gaan helpen.

Het traject voor de maatschappelijke stage duurt in totaal 80 uur verspreid over zes maanden, waarvan 40 uur bestaat uit het meelopen in een bedrijf of het uitvoeren van een project. Voor het project worden 125 studenten met een beperking aan 125 jonge werkenden met een beperking gekoppeld. Samen bepalen zij of de student mee gaat lopen in het dagelijkse werk of een eigen project uit gaat voeren. Door deze stage zien de studenten dat het voor hen mogelijk is om mee te draaien in een bedrijf, wat zorgt voor een beter zelfbeeld. Ook breiden ze door de stage hun netwerk uit. Deze factoren maken het vinden van een baan gemakkelijker.

Door: Nationale Onderwijsgids