Cao primair onderwijs met twee maanden verlengd tot 31 december 2020

De cao primair onderwijs wordt met twee maanden verlengd tot 31 december 2020. Dat hebben de PO-Raad en de vakbonden samen afgesproken. Dit meldt CNV Onderwijs.

Onderdeel van deze verlenging is een eenmalige extra toelage van 0,7 procent van het bruto jaarsalaris in 2020 op de loonstrook in december. Deze wordt toegevoegd aan de eindejaarsuitkering. 
 
Daarnaast is een arbeidsmarkttoelage voor leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs overeengekomen. Ook zouden de functies van onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden worden geactualiseerd voor 1 augustus 2020. Dit is, zoals al eerder afgesproken, verlengd naar 1 november in verband met de drukte rondom de coronacrisis.
 
Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bonden. Zij kunnen tot vrijdag 6 november hun stem uitbrengen over het bereikte resultaat.
 
Door: Nationale Onderwijsgids