OCW roept schoolbesturen op vragenlijst Ventilatie op scholen in te vullen

Eerder deze maand hebben alle schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs een vragenlijst ontvangen over hoe het gesteld is met de ventilatiesystemen op scholen. Het ministerie van Onderwijs roept namens het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) op om deze vragenlijst in te vullen. Dit kan nog tot en met 21 september. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

De vragenlijst heeft als doel om voor de winter in beeld te brengen hoe het is gesteld met de ventilatiesystemen in de schoolgebouwen van het po en het vo. Deze vraag leeft onder betrokkenen in het onderwijs en ook in het maatschappelijke debat. Inmiddels is de vragenlijst al door veel scholen ingevuld, waarvoor dank! Heeft uw school de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan via deze weg de dringende oproep om dat alsnog te doen. 
 

Waarom is dit belangrijk?

Scholen krijgen hiermee zelf meer inzicht in hun ventilatie en ook het landelijke beeld wordt completer. Daarnaast helpt het u als bestuurder betrokkenen over ventilatie in uw scholen te informeren. Elk bestuur heeft via de sectorraden een persoonlijke link ontvangen. Invullen kan nog tot en met 21 september.
 

Meer informatie

Zie de website www.weeropschool.nl/ventilatie voor veelgestelde vragen en antwoorden. Voor besturen met meerdere schoolgebouwen is daar ook een excelbestand beschikbaar van de vragenlijst. Voor (technische) vragen over ventilatie kunt u terecht bij het loket van weeropschool.nl, of benader uw lokale GGD of Arbo-deskundige. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids