Amsterdam gaat wachttijden specialistische jeugdhulp te lijf

Amsterdam gaat maatregelen nemen om de oplopende wachttijden bij jeugdhulp te verkorten. Kinderen die niet snel genoeg terecht kunnen bij specialistische jeugdhulp, krijgen de komende maanden lichtere vormen van hulp om te voorkomen dat hun problemen verergeren en ze mogelijk uit huis moeten worden geplaatst. Dit meldt ANP.

"Momenteel moet 8,5 procent van de jeugdigen langer dan tien weken op (hoog)specialistische jeugdhulp wachten. We verwachten dat zowel het percentage als de wachttijd in de loop van het najaar zal toenemen. Dat is ernstig en onacceptabel, want het gaat hier om de meest kwetsbare kinderen in onze stad", zegt de verantwoordelijke wethouder Simone Kukenheim.

Ze vindt dat de regering in Den Haag meer geld moet uittrekken voor jeugdhulp. Er is nu te weinig geld, wat ertoe leidt dat de helft van de jeugdhulpaanbieders een cliëntenstop hanteert om het budget maar niet te overschrijden. Dat betekent dat er kinderen of gezinnen buiten de boot dreigen te vallen. Om dat te voorkomen worden nu extra medewerkers ingezet die begeleiding kunnen bieden in afwachting van specialistische hulp. Kukenheim verwacht dat het Jeugdbudget met 1 procent (4 miljoen euro) zal worden overschreden.

(Hoog)specialistische jeugdhulp is bedoeld voor kinderen die de allerzwaarste vorm van zorg nodig hebben, zoals verblijf in een jeugdzorginstelling of intensieve dagbehandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Specialistische jeugdhulp die op het speciaal onderwijs aanwezig is, is vanaf het schooljaar 2018/2019 vrij toegankelijk. De specialistische jeugdhulp is direct beschikbaar, er is geen verwijzing meer nodig. Hierbij zijn er vaste specialistische jeugdhulpverleners binnen de school dichtbij en gemakkelijk te bereiken. Zij sluiten aan bij het zorgteam van school. Zestien aanbieders verzorgen de specialistische jeugdhulp op 50 scholen voor 5.000 leerlingen.
 

Door: Nationale Onderwijsgids