Normal_thuisonderwijs

Tijdens de coronacrisis moesten scholen een tijdje hun deuren sluiten. Ongeveer vijfduizend basis- en middelbarescholieren verdwenen hierdoor uit zicht bij hun school. De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) heeft een belangrijk advies aan scholen: houd de telefoonnummers van scholieren en hun ouders actueel. Dit meldt AVS.

Dit merkte ook Ingrado, de branchevereniging voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De coronatijd was een wake-upcall voor hen. “Ten eerste realiseerden we ons dat scholen veel beter de telefoonnummers van gezinnen en jongeren moeten bijhouden. En ten tweede bleken er veel meer kinderen op te groeien in een achterstandssituatie dan we dachten.”

Kwetsbare kinderen en kinderen van arbeidsmigranten

Dit zijn niet alleen kinderen uit kwetsbare gezinnen, maar ook veel kinderen van arbeidsmigranten. Tijdens de sluiting van de scholen gingen zij bijvoorbeeld naar het thuisland van hun ouders. Veel van hen volgden vervolgens wel afstandsonderwijs en kwamen zodoende weer in zicht. Eén uit zicht geraakt kindje op sbo De Welle is echter nog steeds niet in zicht. Na een bezoek bleek het huis leeg.

Afstandsonderwijs goed voor thuiszitters

Volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ging het met veel thuiszitters juist goed tijdens de crisis. Ze zaten niet als enige meer thuis en voelden zich zo minder eenzaam. Als het aan haar ligt, wordt er in de toekomst minder van kinderen verwacht dat zij fysiek aanwezig zijn. Minister Slob van Onderwijs gaat  afstandsonderwijs voor thuiszitters en de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Maar, zo stelt de Onderwijsinspectie, leren op afstand is niet voor iedereen weggelegd. Naast dat er veiligheidsrisico’s zijn, is er ook verlies aan leertijd voor bijvoorbeeld kinderen in het beroepsonderwijs, leerlingen met ondersteuningsbehoeften en jonge kinderen.

Door: Nationale Onderwijsgids