Ondersteuning bij leesproblemen en dyslexie in coronacrisis

Nu de basisscholen weer (deels) geopend zijn, komen er vragen over het gevolgde begeleidingstraject voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Welke gevolgen heeft het op afstand ondersteunen van deze leerlingen voor de kwaliteit van de begeleiding en het uitvoeren van de komende hoofdmeting in juni? Dyslexie Centraal heeft een advies opgesteld. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Afgelopen periode waren de scholen gesloten in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Onderwijsprofessionals zijn volop bezig geweest om op allerlei creatieve manieren het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en op afstand door te laten gaan. Ook de intensieve begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie en de invulling van het onderwijsaanbod op ondersteuningsniveaus 2 en 3 moest zoveel mogelijk doorgaan. Dyslexie Centraal publiceerde al eerder meer informatie over de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in tijden van het coronavirus, zodat onderwijsprofessionals de invulling van het aanbod op de ondersteuningsniveaus 2 en 3 zo goed mogelijk in de praktijk konden brengen.
 
Nu de scholen weer (gedeeltelijk) open zijn breekt een nieuwe periode aan en zijn er weer mogelijkheden om de ondersteuning deels op school te laten plaatsvinden en waar nodig aan te scherpen of te verbeteren. Situaties zijn divers en verschillen in complexiteit. Scholen moeten zélf de professionele inschatting maken voor hun handelen bij leerlingen met leesproblemen en dyslexie en verstandige keuzes maken voor de wijze waarop zij de invulling van het aanbod op de ondersteuningsniveaus 2 en 3 in praktijk brengen. Ga hiervoor in overleg met onderwijs- en zorgprofessionals en kom op basis van de expertise van de betrokkenen samen tot werkbare afspraken hierover. Er is veel mogelijk, mits het verantwoord en in overleg gebeurt. 
 
Heeft u andere specifieke vragen rondom de ondersteuning van leerlingen met leesproblemen en dyslexie? Mail uw vraag of bel met de Dyslexie Centraal Advieslijn: 024 382 3233 (maandag-woensdag-vrijdag van 12-14 uur).
 
Door: Nationale Onderwijsgids