Techniek Nederland: heropening scholen vraagt om extra aandacht voor ventilatie

Vandaag gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren alle scholen bijna twee maanden gesloten. Techniek Nederland vindt dat scholen en gebouwbeheerders de ventilatiesystemen in klaslokalen zouden moeten controleren. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: “Het is fijn dat kinderen eindelijk weer naar school kunnen. Maar de gezondheid van leerlingen en docenten moet voorop staan.” Dit meldt Techniek Nederland

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de luchtkwaliteit in veel klaslokalen te wensen overlaat. Daarom is het belangrijk dat scholen het ventilatiesysteem laten beoordelen en zo nodig maatregelen nemen om systemen aan te passen of te vernieuwen. Techniek Nederland wijst ook op het belang van goed onderhoud aan de systemen om de luchtkwaliteit in klaslokalen op peil te houden. Het TNO-onderzoek laat zien dat elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot circa 15 procent betere leerprestaties. 
 

Ventilatie-adviezen

De installatiebranche geeft onder meer de volgende ventilatie-adviezen:
 
  • Controleer of het ventilatiesysteem in klaslokalen goed werkt en de ventilatiekanalen en filters schoon zijn.
  • Maak altijd gebruik van natuurlijke ventilatievoorzieningen (ramen, gevelroosters). Probeer alle ruimtes elk uur even te luchten.
  • Houd in scholen met natuurlijke luchttoevoer de ramen en roosters zo veel mogelijk open.
  • Controleer de instellingen van het ventilatiesysteem. Zorg ervoor dat het ventilatiesysteem overdag maximaal ventileert en ’s nachts op een lagere stand.
  • Scholen beperken mogelijk het aantal leerlingen in een klaslokaal. Zorg ook dan voor maximale ventilatie en pas de instellingen van het CO2-gestuurde ventilatiesysteem hierop aan. 
  • Laat de luchtafzuiging in toiletten 24 uur per dag draaien. Verhelp storingen zo snel mogelijk.
 

Drinkwater en legionella

Naast de luchtkwaliteit vragen ook de sanitaire voorzieningen in scholen om extra aandacht. Stilstaand water in de leidingen wordt al snel warmer dan 25 graden. Daardoor verslechtert de kwaliteit van het water en kan de legionellabacterie zich vermenigvuldigen. Het advies aan scholen is om alle kranen vier à vijf minuten lang te spoelen vóór de leerlingen voor het eerst weer naar binnen gaan. Ongezond drinkwater is dan uit de leidingen verdwenen en het risico van legionellabesmetting neemt sterk af. De kans op legionellabesmetting bij kinderen is te verwaarlozen, maar docenten en andere medewerkers lopen wel een risico. 
 

Ook riolering en toiletpotten kunnen infecties veroorzaken

De wekenlange leegstand van schoolgebouwen kan ertoe leiden dat de watersloten van wastafels, toiletten, douches en schrobputjes droogstaan. Hierdoor ontstaat een open verbinding met het riool, met alle hygiënische risico’s die daarbij horen. Het advies is de tappunten goed te spoelen en watersloten te vullen met water. Bij watersloten waar nauwelijks water doorheen stroomt kan eventueel een beetje slaolie aan het water worden toegevoegd om verdamping te verminderen. Het is bovendien verstandig het toilet door te spoelen met gesloten deksel. Kleine waterdeeltjes (aërosolen) kunnen zich dan niet verspreiden in de toiletruimte. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids