Ook het leerlingenvervoer speciaal basisonderwijs kan op 11 mei van start

Ook het leerlingenvervoer speciaal basisonderwijs kan op 11 mei van start gaan. In het protocol ‘veilig leerlingenvervoer en veilig kinderopvangvervoer’ staat onder andere dat de kinderen geen onderlinge afstand van 1,5 meter aan hoeven te houden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de chauffeur. Dit meldt Lecso.

Met het gelanceerde protocol ‘veilig leerlingenvervoer en veilig kinderopvangvervoer’ kan het schoolvervoer en het kinderopvangvervoer met ingang van 11 mei van start gaan. Het protocol sluit aan op de algemene maatregelen van het RIVM en het protocol voor en de werkwijze in het speciaal basisonderwijs. 
 
Voor kinderen in het speciaal basisonderwijs en kinderopvang geldt dat zij niet noodzakelijk minimale 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. De chauffeur kan het vervoer dan ook op de reguliere manier uitvoeren, dat wil zeggen dat alle handelingen (denk aan gordel omdoen, rolstoel vastzetten etc.) door de chauffeur kunnen worden gedaan, aldus het protocol. Ouders dan wel personeel van school- of kinderopvang doen dat niet. Extra maatregelen waaronder het dragen van persoonlijke beschermingsmaatregelen of het plaatsen van een fysieke afscheiding tussen chauffeur en kinderen zijn niet nodig.
 
Leerlingen die door de ouder normaal gesproken van hand in hand worden overgedragen of dragend worden overgedragen kunnen niet worden vervoerd. Hierbij is de minimale afstand van 1,5 meter tussen ouder en chauffeur immers niet in acht te nemen.
 
Voor het overige volgen het leerlingenvervoer en de scholen de hygiënerichtlijnen van het RIVM zoals die voor iedereen gelden.
 
Klik hier voor het protocol ‘veilig leerlingenvervoer en veilig kinderopvangvervoer'.
 
Door: Nationale Onderwijsgids