Stichting Leergeld voorziet in laptops voor onderwijs op afstand

Leerlingen die thuiszitten zonder laptop of computer kunnen bij Stichting Leergeld met een Ooievaarspas terecht voor een device, wanneer een school hierin niet kan voorzien. Zondag besloot het kabinet scholen en kinderopvang te sluiten tot en met 6 april, met uitzondering voor leerlingen van ouders met vitale beroepen. Schoolbesturen in Den Haag zijn daarna volop aan de slag gegaan om onderwijs op afstand zo snel en zo goed mogelijk te organiseren. Dit meldt gemeente Den Haag.

De gemeente en schoolbesturen hebben direct na de nieuwe maatregelen een Taskforce in het leven geroepen om de komende weken vorm te geven. Een van de zorgen die in de Taskforce werd gedeeld, was een mogelijk tekort aan laptops bij een aantal leerlingen. Wanneer het scholen nu niet lukt hierin te voorzien, kunnen leerlingen met een Ooievaarspas zich ook melden bij Stichting Leergeld van de gemeente Den Haag. Hier kunnen zij een aptop of computer aanvragen voor onderwijs op afstand. 

 
Er zijn volop aanvragen binnengekomen bij Stichting Leergeld. De laptops waarover Stichting Leergeld beschikt, zijn inmiddels verstrekt. Op dit moment heeft Stichting Leergeld nog voldoende computers die verstrekt kunnen worden. Belangrijke voorwaarde is wel, dat het in de 1e plaats aan een school is om een device te leveren. Als dat niet lukt, dan kunnen leerlingen met een Ooievaarspas terecht bij Stichting Leergeld.
 
Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer: "De noodzakelijke, maar ingrijpende maatregelen om het coronavirus aan te pakken, hebben grote gevolgen voor de manier van lesgeven in Den Haag. Zo’n grote verandering vraagt veel van schoolbesturen, leraren, ouders en leerlingen. Met name door de schaal en de snelheid waarop onderwijs op afstand nu georganiseerd moet worden. Basale benodigdheden, zoals een laptop, zijn hard nodig. Leerlingen met een Ooievaarspas kunnen daarom terecht bij Stichting Leergeld voor een laptop of computer."
 
Door: Nationale Onderwijsgids