Bespreking over jongeren met chronische beperkingen & achterstanden
Op woensdag 11 maart van 14.00 tot 17.30 uur spreekt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden. Tijdens het overleg komt onder andere het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut over het grote aantal jongeren met een chronische aandoening aan de orde. Namens het kabinet is minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig. Dit meldt de Tweede Kamer.
Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat in 2018 in Nederland ruim 1,3 miljoen kinderen en jongeren een chronische aandoening heeft. Dat is ruim 1 op de 4 kinderen en jongeren in Nederland. Het gaat om aandoeningen zoals diabetes, reuma, taaislijmziekte, astma, eczeem maar ook psychische aandoeningen zoals depressie of ADHD.
 
Jongeren met een chronische aandoening geven hun leven een lager cijfer en hebben minder vertrouwen in de toekomst. In het rapport wordt aan de overheid gevraagd hoe zij kunnen helpen bij het verbeteren van de positie van deze jongeren.
 

Begeleiding van studenten met een beperking tijdens stage

Het kabinet wil er graag een bijdrage leveren om de positie van deze jongeren  te verbeteren. In een brief geeft het kabinet op verschillende punten aan hoe zij een rol kunnen spelen. Zo vindt het kabinet het van groot belang dat alle jongeren kunnen meedoen en (zoveel mogelijk) duurzame (economische) zelfstandigheid bereiken. Dat begint met het vinden van een passende stageplek. De minister van OCW heeft daarom afgesproken dat praktijkbegeleiders extra steun krijgen bij het begeleiden van studenten met een beperking tijdens hun stage.
 
Ook worden er in het rapport knelpunten genoemd rondom het deelnemen aan een sport door jongeren met een beperking. Het ministerie van VWS heeft binnen het sportakkoord het deelakkoord Inclusief sporten opgesteld. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de praktische toegankelijkheid van bijvoorbeeld accommodaties, hulpmiddelen en vervoer, zodat sporten voor iedereen die wil meedoen ook mogelijk is.
 

Hulp op school

Kinderen en jongeren met een chronische aandoening geven aan dat ze sterke behoefte hebben aan meer hulp of hulpmiddelen op school dan dat nu geboden wordt. Het kabinet wijst erop dat bij alle onderwijsvormen er een bepaalde vorm van maatwerk mogelijk is om deze concrete ondersteuning te kunnen bieden.
 

Bewustwording

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen praten over wat het betekent als je een chronische aandoening hebt. Of het nu gaat om het gesprek op school met leraren en klasgenoten, het gesprek met de arts, met vrienden, collega‘s of werkgever, het maakt veel verschil als er aandacht is voor wat het dagelijks betekent om met een chronische aandoening te leven. Dit gesprek kan de overheid niet organiseren. Het vraagt bewustwording en aandacht van iedereen. Zoals de onderzoekers stellen: het leven met een chronische aandoening, vraagt om chronische aandacht.