Lerarentekort in speciaal onderwijs zorgt voor wachtlijsten en onrust

Het lerarentekort is in het speciaal (basis)onderwijs ook een groot probleem. De consequenties zijn onder andere wachtlijsten, grotere klassen, en wisselende gezichten voor de klas. Scholen zijn bang voor de gevolgen hiervan voor de leerlingen van wie velen juist structuur en zekerheid nodig hebben. Dit meldt NU.nl.

Wel plek, geen plaatsing

Nu.nl deed onderzoek naar de gevolgen van het lerarentekort op het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Schoolleiders geven aan dat er over het algemeen genoeg plaats is om leerlingen met een speciale behoefte aan te nemen, maar toch worden zij vaak op een wachtlijst geplaatst. Soms moeten kinderen wel een jaar wachten op een plek.
 
Reden: het lerarentekort. Bijna 80 procent van de scholen heeft ermee te kampen. Hierdoor zijn zij genoodzaakt vaker dan gewenst iemand anders voor de klas te zetten of leerlingen naar huis te sturen.
 

Onrust en onzekerheid

Veel leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs hebben structuur nodig en een vast gezicht voor de klas. Dat dit door het lerarentekort niet altijd kan, zorgt voor veel onrust en onzekerheid, merken scholen. Leerlingen kunnen maar moeilijk omgaan met de veranderingen.
 

Meer aandacht voor speciaal onderwijs op pabo

Meer aandacht voor het speciaal onderwijs op de pabo kan bijdragen aan de oplossing van de problemen, vinden scholen. Nu wordt dit namelijk nog maar mondjesmaat behandeld; ook lopen er slechts weinig pabo-studenten stage in het speciaal onderwijs. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids