lerarentekort, leesachterstand, brugklas, vo-raad

Er gaan steeds meer achtstegroepers met een onderwijsachterstand naar de brugklas. Vooral op leesgebied lopen leerlingen achter, zien middelbare scholen. Als oorzaak wijzen ze naar het lerarentekort. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

De VO-raad ziet dat het niveau van leerlingen met name lager is in steden met een groot lerarentekort. “Docenten zien dat lang niet alle leerlingen het niveau op de basisschool halen en veel moeten repareren. Dat probleem neemt alleen maar toe met het lerarentekort”, verklaart voorzitter Paul Rosenmöller. 
 

Leesachterstanden

De brugklassers komen vooral met leesachterstanden op de middelbare school. Zeker leerlingen die thuis geen extra hulp krijgen, gaan achterlopen. En dat levert voor docenten op de middelbare school meer werkdruk op. Daarnaast ondervinden leerlingen er ook schade van: als het niet lukt hen op tijd bij te spijkeren, dan stromen ze af naar een lager schoolniveau of worden ze bij hun overgang naar de brugklas al gelijk lager geplaatst. Rosenmöller: ,,Voor de kinderen is deze situatie echt het ergst. Zij kunnen hun talenten niet voldoende benutten.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids