Normal_pl

De AFAS Foundation en Missing Chapter Foundation hebben een lesprogramma ontwikkeld om kinderarmoede in Nederland bespreekbaar te maken en hiermee uit de taboesfeer te halen. Onder andere Akwasi (schrijver, acteur en rapper) en top-voetballer Memphis Depay, die beiden zelf uit een situatie van kinderarmoede komen, leveren hun persoonlijke bijdrage aan het lesmateriaal middels een interview. Dit meldt Missing Chapter Foundation.

Het initiatief voor dit praktische lesprogramma is een concrete aanbeveling van kinderen zelf vanuit een eerder kinderarmoedeproject in vijf gemeenten. Het lesmateriaal wordt dan ook ontwikkeld op basis van inzichten uit co-creatiesessies met kinderen. Met deze leerlijn worden direct ruim 200.000 leerlingen in groep 7 en 8 bereikt. In januari 2020 wordt gestart met het lesprogramma rondom kinderarmoede. 
 

Maak het taboe bespreekbaar en geef tips

Uit eerdere onderzoeken door Missing Chapter over kinderarmoede is gebleken dat schaamte een van de grootste issues is voor kinderarmoede en daarmee een van de eerste zaken om aan te pakken. In het lesprogramma staan concrete tips om elkaar hierin te helpen. Zo is het materiaal zowel interessant voor kinderen (en ouders) die wel en niet in armoede leven. De meest logische plek om hiermee te beginnen is het basisonderwijs, omdat de kennis wordt aangevuld en het taboe hierdoor bespreekbaar gemaakt wordt. Het programma fungeert daarmee als middel om de negatieve effecten van kinderarmoede te verminderen. Met dit maatschappelijk initiatief worden 7.600 basisscholen bereikt. 
 

Ontwikkeling van het lesprogramma 

De AFAS Foundation ondersteunt de ontwikkeling van een lesprogramma voor het basisonderwijs dat door Missing Chapter wordt uitgewerkt, samen met educatieve partner Young Crowds. Hierbij wordt ook extra aandacht besteed aan de instructie voor de leerkracht hoe om te gaan met een scholier uit de klas die in een soortgelijke situatie zit. Centraal in het lesmateriaal staat een digitaal platform voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Iedereen krijgt toegang tot achtergronden over kinderarmoede, up-to-date informatie, video’s en opdrachten voor interactie in de klas. Dit digitale platform wordt ingericht met extra opdrachten en informatie, actueel nieuws en verwijzing naar hulpinstanties voor op school en thuis. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids