Normal_geld__biljet__bankbiljet

Het lege subsidiepotje voor de begeleiding van leerlingen in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar hun eerste baan wordt verder aangevuld. Voor 2020 wordt 8,5 miljoen euro vrijgemaakt. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

De subsidie voor de begeleiding van leerlingen in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar hun eerste baan komt uit het Europees sociaal fonds. Deze stelde tot 2020 subsidie beschikbaar, maar in 2019 bleek het potje al leeg. Voor dat jaar trok het kabinet daarom 17 miljoen euro extra uit. 
 
Voor 2020/2021 bleek er echter ook nog geen geld te zijn: het kabinet had zich vergist in de start van de nieuwe subsidieperiode vanuit het Europees sociaal fonds: deze begint niet in 2020 maar pas in 2021. Daarom is nu 8,5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dit is deels afkomstig van ongebruikte potjes van het ministerie van sociale zaken geld en deels van geld dat pas later op de begroting staat, maar naar voren wordt gehaald.
 
Door: Nationale Onderwijsgids