Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Scholen in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs kunnen de toestroom van leerlingen niet aan. Dit is volop in het nieuws. Het dilemma is groot, scholen kiezen er nu vaak voor om de leerlingen op een wachtlijst te plaatsen of langer in het reguliere onderwijs te houden. Of ze maken de klassen zo groot dat de hulp en begeleiding niet afdoende is. Een schrijnende situatie, waar de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers al jaren voor waarschuwt. Dit meldt de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

Uit een interview met Klaas den Tek, onderzoeksjournalist van Reporter Radio en Annemieke van Weeghel, directeur SBO Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum op NPO Radio 1 vorige week, bleek wederom dat de problematiek in het speciaal onderwijs groot is. De wachtlijsten groeien snel en door de overvolle klassen ontstaan er gevaarlijke situaties. Dit zal in de nabije toekomst niet veranderen. De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) pleit al jaren voor een remedial teacher terug op school. Een professional die onderwijs op maat aan de leerling biedt, de intern begeleider ondersteunt en ervoor zorgt dat de leerkracht wordt ontlast. Een leerling houdt hierdoor aansluiting bij het reguliere onderwijs. De remedial teacher neemt de zorg op niveau 2 en 3 binnen de school voor haar rekening en gaat zowel preventief als signalerend te werk. 
 

Passende oplossing 

Sinds het Passend Onderwijs in 2014 werd geïntroduceerd is de zorg binnen het onderwijs alleen maar groter geworden. Dat signaleert de beroepsvereniging steeds vaker. De begeleiding in school is door het lerarentekort en bezuinigingsmaatregelen verminderd, maar de vraag naar hulp is groter. Leraren ervaren een toegenomen druk door de extra taken die zij erbij hebben gekregen en kunnen onvoldoende inspringen op individuele onderwijsbehoeften van zorgleerlingen. Kortom; meer zorg binnen de schoolmuren, maar minder handen die de juiste hulp bieden. De LBRT is van mening dat de remedial teacher op de school de oplossing biedt. Een gespecialiseerd leerkracht die hiervoor de juiste opleiding heeft gevolgd en letterlijk zorg uit handen neemt. Door deze tijdige interventies komen eventuele zorgleerlingen eerder in beeld en krijgen leerkrachten de ondersteuning die zij nodig hebben om Passend Onderwijs op de juiste manier toe te passen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids