Normal_school__klas__potlood__schrijven_

Op donderdag 26 september wordt de nieuwe locatie van de Amsterdam International Community School (AICS) aan de Darlingstraat in Amsterdam Zuidoost feestelijk geopend. De dag begint met een muzikaal welkom door de Zuidoost Steelband, gevolgd door speeches van voorzitter College van Bestuur Ruth Kervezee, Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs), Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en schooldirecteur Annette Sloan. Dit meldt Esprit Scholen.

De eer voor de symbolische openingshandeling, waarvan de invulling nog een verrassing is, is hierna aan twee leerlingen van de school. Dit doen zij samen met de wethouder en de stadsdeelvoorzitter. De opening vindt plaats in het bijzijn van leerlingen, ouders, medewerkers en buurtbewoners. 
 

Internationaal onderwijs

De vraag naar internationaal onderwijs groeit. Cijfers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tonen aan dat de behoefte aan internationaal onderwijs in 2025 (t.o.v. 2017) bijna verdubbeld zal zijn. De gemeente Amsterdam investeert in de uitbreiding van verschillende vormen van internationaal en internationaal georiënteerd onderwijs.
 
Binnen de MRA wordt er samengewerkt om aan de groeiende behoefte voor internationaal onderwijs te voldoen. De opening en toekomstige groei van de Amsterdam International Community School South East (AICS South East) is in dat licht welkom.
 

AICS

De AICS is een publiek gefinancierde internationale school van schoolbestuur Esprit, die binnen de kaders van de Nederlandse onderwijsregeling moet opereren. AICS biedt zowel Primair als Voortgezet Onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Het internationaal aanbod van de school is specifiek bedoeld voor kinderen met een buitenlands paspoort die (tijdelijk) in Nederland verblijven en voor kinderen met een Nederlands paspoort die recent zijn teruggekomen uit het buitenland of op korte termijn naar het buitenland vertrekken.
 

Samenwerking

Het gebouw aan de Darlingstraat is in een periode van een half jaar ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Dat ging in nauw overleg met het schoolbestuur van Esprit. Buurtbewoners zijn gevraagd om mee te denken over het ontwerp van het schoolplein. Het schoolplein is buiten schooltijd ook open, zodat kinderen uit de buurt daar kunnen spelen.
 

Tijdelijk gebouw  

Het gebouw waar AICS South East nu in komt is tijdelijk. Het is de bedoeling dat de school per schooljaar 2023-2024 haar definitieve intrek neemt in het ‘Zandkasteel’ aan het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost. Daarna kan het gebouw op een andere plek gebruikt worden voor andere onderwijs- of maatschappelijke voorzieningen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids