Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

De PvdA heeft Kamervragen gesteld aan minister Slob over het bericht van de NOS dat een toenemend aantal basisschoolleerlingen bijlessen volgt in de zomervakantie. Dit zou het gevolg zijn van het lerarentekort. Ook de SP is bezorgd en wijst op de kansenongelijkheid. Dit meldt de Tweede Kamer.

Uit een belronde van het Jeugdjournaal bleek vorige week dat steeds meer kinderen in de zomervakantie bijlessen volgen, met name in de grote steden. De scholen geven als verklaring dat dit onder meer het gevolg is van het tekort aan leraren. Kinderen krijgen minder lessen gedurende het schooljaar in verband met lesuitval en wisselingen.
 
De PvdA geeft aan nader onderzoek te willen of de toename van het aantal bijlessen inderdaad het gevolg is van het lerarentekort. Ook vraagt de partij zich af hoe minister Slob verklaart dat met name in grote steden extra gebruik wordt gemaakt van bijlessen.
 
Zowel de PvdA als de SP willen weten hoe het zit met de toegang en betaalbaarheid van de bijlessen. De SP wijst daarbij op de reactie van de Algemene Onderwijsbond in het artikel: volgens de bond ontstaat er door deze bijlessen een kloof tussen kinderen uit een gezin met geld en kinderen uit een gezin waarbij de ouders de bijles niet kunnen betalen. De kansenongelijkheid neemt hiermee toe.
 
Door: Nationale Onderwijsgids