Normal_kapstok_school_kleuterklas_jassen_rugzak

Limburg wil dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan. Daarom beginnen enkele schoolbesturen en gemeenten in het nieuwe schooljaar met zogenaamde startklassen: Kleine groepen met een gezamenlijk aanpak van onderwijs én zorg. Dit meldt De Limburger.

In Zuidoost Limburg gaan er relatief veel kleuters vanuit een medisch kinderdagverblijf direct door naar het speciaal onderwijs. Dat is niet altijd nodig. Onderwijs, jeugdhulp en gemeenten willen daarom inzetten op startklassen in de gehele regio. 
 
Dit zijn kleine groepen voor 4-jarige kinderen die onderwijs- én zorgondersteuning nodig hebben. Een van de doelstellingen hierbij is  ‘thuisnabij onderwijs’. Ze blijven maximaal één jaar in de startklas, waarna ze - bij voldoende ontwikkeling - kunnen doorstromen naar een andere basisschool in de buurt.
 
De startklassen zetten de individuele leerling centraal, met en zonder beperking. Door samen te leren en te spelen, leren kinderen om rekening met elkaar te houden en respect te hebben voor het feit dat iedereen anders is. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids